štvrtok 28. augusta 2014

Svaly a ich zloženie


V skratke vám opíšem niečo o svale, pretože každý jedinec by mal ovládať aspoň základy tela, ktoré ovláda. Svalové tkanivo zabezpečuje pohyb organizmu v prostredí a pohyb orgánov a ich častí v organizme. Každý sval v našom tele je prepojený s miechou a mozgom, ktoré ich riadia. Pri nečinnosti sa svaly zmenšujú a slabnú. Preto je dôležitý pohyb a silový tréning. Svaly sa skladajú zo 75% vody, preto je dôležité dodržiavať pitný réžim najmenej 2,3 L vody za deň. Ostanú časť svalu tvoria bielkoviny ( 20% ), organické a anorganické látky ( 5% ).
Ich štruktúru tvoria: svalové vlákno, väzivo a blana.
Ĺudské telo sa skladá z vyše 600 svalov.